Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

thankugod
22:53
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaweightless weightless
thankugod
22:52
Reposted fromweightless weightless
22:51
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaweightless weightless

November 30 2017

thankugod
05:42
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
thankugod
05:41
thankugod
05:39
thankugod
05:39
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viatobecontinued tobecontinued
thankugod
05:38
9498 56b0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued

November 29 2017

thankugod
06:14
2182 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
thankugod
06:12
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazapachsiana zapachsiana

November 25 2017

thankugod
21:18
Wiem, jak to jest, kiedy ktoś odjeżdża. Tydzień piekła, potem przez tydzień przykro, potem zaczyna się zapominać, potem wydaje się, że to się nigdy nie zdarzyło, że zdarzyło się komuś innemu i człowiek wzrusza ramionami. I mówi sobie, takie jest życie, tak już musi być. Mówi same głupie rzeczy. Jakby czegoś na zawsze nie utracił.
— John Fowles - "Mag"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee

November 22 2017

thankugod
19:57
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

November 20 2017

23:47
0189 b54b 500
Reposted frombrumous brumous viaimpulsivee impulsivee
thankugod
23:45
Tęsknię za dźwiękiem Twojego głosu. Szkoda, że już nie dzwonisz.
23:43
2645 716a
Reposted fromkattrina kattrina viaimpulsivee impulsivee
thankugod
23:42
a potem zacznij już do mnie wracać!
— Jeremi Przybora – Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromimpulsivee impulsivee
thankugod
23:40
2469 9eaf 500
thankugod
23:39
W ciszy tęskni się najmocniej.
— K. Kampa
Reposted fromeryawen eryawen viaimpulsivee impulsivee

November 19 2017

thankugod
22:42
thankugod
22:42
6672 2b13 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl